Monteringsbeskrivning EVO

Varning!!! Öppna EJ kranen på nivåaccumulatorn innan ledningen är ansluten.

Stötdämparsatsens innehåll:

2 st Stötdämpare anslutna till tillhörande accumulator, samt med ledning för
anslutning till nivåaccumulator.

1 st Nivåaccumulator

2 st Fästklämmor till nivåaccumulator

8 st Brickor till stötdämpare

1 st Fäste för stötdämparaccumulator

3 st Shimsbrickor till fäste

Nödvändig utrustning för montering:

1 Blocknyckel 3/4" (19mm)
1 Blocknyckel 10mm
1 Insexnyckel 4mm
1 Lyftanordning för motorcykeln

Montering

1, Lyft upp motorcykeln så att bakhjulet precis lättar från underlaget. Var noga med att placera lyftanordningen så att den inte blockerar stötdämparna.

2, Demontera befintliga stötdämpare. För montering av Soft Ride behövs de originalbultarna från de befintliga stötdämparna.

3, Montera Soft Ride orienterade på samma sätt som de tidigare stötdämparna. Trä in ledningen till nivåaccumulatorn genom det högra hålet i växellådsfästet. Var försiktig med alla ledningar och lossa inte någon av dem. Montera en bricka på var sida om varje fästöra, dvs. trä på en bricka på varje fästbult, trä bulten genom stötdämparens fästöra, trä på en bricka till och skruva sedan fast skruven i ramen på respektive ställe.

4, Häkta fast accumulatorfästet i bakre växelådsfästet. Tryck fram stötdämparaccumulatorn mot det främre stötdämparfästet. Vrid/lyft sedan upp stötdämparaccumulatorns bakända så att bladfjädern äntrar spåret i accumulatorfästet, fortsätt tills fjädern snäpper i låspinnen.
Då avståndet mellan främre stötdämparfätet och bakre växlådsfästet skiljer något kan man behöva shimsa fram accumulatorfästet något, därför finns 3 st shims med. Rätt shimsat är fjäderbladet parallellt med gaveln på stötdämparaccumulatorn.

5, Montera nivåaccumulatorn med klammorna. Trä in accumulatorn parallellt med svingaxeln strax under svingaxeln. Dela klammorna och fäst accumulatorn i svingaxeln, vrid samtidigt accumulatorn så att kranen kommer i lämpligt läge. Eventuell kan det vara nödvändigt att göra ett mindre urtag i bältskyddet för att få plats med accumulatorn.

6, Avlägsna skyddspluggarna på ledningen och nivåaccumulatorn, anslut därefter ledningen till nivåaccumulatorn.VRID / ÖPPNA INTE KRANEN INNAN LEDNINGEN ÄR ANSLUTEN!!!

7, Monteringen är färdig, ställ ned motorcykeln på marken och öppna kranen. Motorcykeln skall nu höja sig till en höjd något högre än originalhöjden. Sätt dig på motorcykeln som nu skall sjunka till en höjd där svingen nästan når gummistoppen.
Höjden kan fritt ställas in genom att stänga kranen i valfritt höjdläge.
Om motorcykeln höjer sig mycket långsamt eller inte alls kan detta bero på att den är tyngre än standard. Ställ då motorcykeln på stödet så fungerar det.
Har du problem att få motorcykeln att sjunka beror det sannolikt på att motorcykeln är lättare än standard. Lösningen är att sänka trycket i nivåaccumulatorn, vilket kan åtgärdas hos din återförsäljare.

Lycka till