Monteringsbeskrivning 00- (Twincam)

 

 

 

Varning!!! Öppna EJ kranen på nivåaccumulatorn innan ledningen är ansluten.

 

Stötdämparsatsens innehåll:

 

2 st Stötdämpare anslutna till tillhörande accumulator, samt med ledning

       för anslutning till nivåaccumulator.

 

1 st Nivåaccumulator

 

2 st Fästklämmor till nivåaccumulator

 

 

Nödvändig utrustning för montering:

 

               1 Blocknyckel 3/4" (19mm)

               1 Blocknyckel 10mm

               1 Insexnyckel 4mm

               1 Lyftanordning för motorcykeln

 

Montering

 

1, Lyft upp motorcykeln så att bakhjulet precis lättar från underlaget. Var noga med att placera lyftanordningen så att den inte blockerar stötdämparna.

 

2, Demontera befintliga stötdämpare. För montering av Soft Ride  återanvänd de 2 originalbultarna med brickor för bakre infästningen.

 

3, Montera Soft Ride , vända så att alla slangar hamnar uppåt . Var försiktig med alla slangar, var noga med att inte lossa någon av dem. Var också noga med att inte vrida själva stötdämparen då de främre fästena dras åt.

 

4, Montera nivåaccumulatorn med klammorna. Trä in accumulatorn parallellt med svingaxeln strax under svingaxeln. Dela klammorna och fäst accumulatorn i löst svingaxeln, så att den är vridbar. Avlägsna skyddspluggarna på ledningen och nivåaccumulatorn, anslut därefter ledningen till nivåaccumulatorn. VRID / ÖPPNA INTE KRANEN INNAN LEDNINGEN ÄR ANSLUTEN !!!  Justera läget på  accumulatorn så att kranen kommer i lämpligt läge och dra åt skruvarna till klammorna. Eventuellt kan det vara nödvändigt att göra ett mindre urtag i bältskyddet för att få plats med accumulatorn.

 

5, Monteringen är färdig, men innan lyftanordningen avlägsnas, var uppmärksam på att motorcykeln nu är i lägsta läge. Detta minskar lutningen då den står på stödet och den kan därför bli instabil. Håll i motorcykeln så att den inte tippar. Ställ motorcykeln på stödet samt öppna kranen. Motorcykeln skall nu höja sig till en höjd något högre än originalhöjden. Sätt dig på motorcykeln som nu skall sjunka till en höjd där svingen nästan når gummistoppen.

Höjden kan fritt ställas in genom att stänga kranen i valfritt höjdläge.

Om motorcykeln höjer sig mycket långsamt eller inte alls kan detta bero på att den är tyngre än standard (kanske fulla packväskor). Motorcykeln kan då behöva lite lyfthjälp med handen i skärmkanten för att höja sig.

Har du problem att få motorcykeln att sjunka beror det sannolikt på att motorcykeln är lättare än standard. Lösningen är att sänka trycket i nivåaccumulatorn, vilket kan åtgärdas hos din återförsäljare.

 

Lycka till!